Blog, Management

Jojo efekt v podnikání

Znáte “Jojo efekt” v podnikání? Každý z nás ho asi zná v trošku jiné podobě v souvislosti s různými dietami. Wikipedie uvádí: “K jojo efektu dochází zpravidla tehdy, když se člověk po prodělané redukci hmotnosti rychle, resp. okamžitě, vrátí k původnímu, nezdravému způsobu stravování. Nezdravým způsobem stravování je v tomto případě myšleno nejen množství, ale i kvalita a skladba stravy.”

Pokora raněného

Když mě kontaktuje majitel firmy, zkroušen aktuálními výsledky své společnosti, je většinou povolný. Otevřen zpětné vazbě, připraven dělat změny a ochoten naslouchat. Většinou se vyvine úzká spolupráce, obsahující koučování majitele, personální, organizační a procesní změny. Proces to bývá nezřídka na rok až dva a je plný intenzivní práce, emotivních prožitků a nelehkých rozhodnutí, která většinou majitel do té doby odkládal.

Velitel naskočí opět do sedla

Po dobu úzké spolupráce interim-managera/kouče s majitelem jde vše většinou správným směrem, neboť kouč veškeré pokusy o návrat k původním zlozvykům v zárodku tlumí. Zlom nastává v momentě, kdy spolupráce končí a majitel opět plně a samostatně převezme otěže. Má nyní většinou nové pracovníky plné sil, nové procesy a obchod se vyvíjí správným směrem. Podobně jako u jojo-efektu v rámci dietního režimu je však nyní víc než důležité, zda se majitel vrátí zpět ke svým původním zlozvykům. Lépe je osvojit si nové návyky, které mu pomohou zatím křehký nový stav firmy upevňovat a úspěšně kormidlovat společnost k dalšímu růstu. 

Nadšení střídá frustrace

I přes maximální snahu se však dílo občas nepodaří. Výsledek může být dokonce s odstupem doby stejný, jako před započetím spolupráce. Proč tomu tak je? Je třeba si přiznat, že odpovědnost za výchozí stav nese výkonný managementu, ev. přímo jednatel. Jeho lidské nastavení, neschopnost empatie, neschopnost delegovat, arogance, lakota, neumění prioritizovat, neschopnost říct NE, nevyspělost či nedotahování věcí. Často kombinace několika předešlých neduhů. Nikdo není dokonalý. Avšak zejména manažeři by se měli obklopovat takovými lidmi, kteří jejich nedostatky kompenzují a maximálně těžit ze svých silných stránek a talentů. Bohužel jsem zažil i několik případů, kdy se jednatelé, posíleni opětovně nabytou sebedůvěrou, vrátili ke svým původním návykům a zmařili tak rok práce.

Ryba smrdí "většinou" od hlavy

Poučení, které jsem si odnesl zní, že nestačí pouze technicky, procesně, organizačně a lidsky “narýsovat” novou úspěšnou podobu daného podniku. Daleko důležitější je se již na počátku procesu přesvědčit, zda je osoba, která byla dosud za daný stav odpovědná, ochotna vykročit z komfortní zóny svých zlozvyků. To jediné dává záruku, že nový stav bude také dlouhodobě udržitelný.

SDÍLEJTE S OSTATNÍMI

Zaujal vás článek?

Podělte se o něj s ostatními na sociálních sítích

Facebook
Twitter
LinkedIn